Home

Tariff sykepleier 2022

Lønn og tariff - NS

 1. Lønn og tariff Her finner du informasjon om sykepleieres lønn. Har du spørsmål eller ønsker bistand, ta kontakt med tillitsvalgte eller med ditt fylkeskontor
 2. 2020 Her følger en kortfattet informasjon om hva tariffoppgjøret i KS-området for 2020 innebærer for de av våre medlemmer som får lønnstillegg avtalt sentralt. Det ble avtalt lønnstillegg med virkning fra 1. september 2020 og betyr at alle Unios grupper i KS fikk ett lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner
 3. Meklingsløsning med Norsk Sykepleierforbund. KS og Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble 7. januar enige i meklingen for tariffoppgjøret 2020. Meklingsløsningen innebærer at NSF nå omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent. PRESSEMELDINGER
 4. Med virkning fra 1. oktober 2020 gis tillegg slik: Arbeidstakere i stillingsgruppe 1 gis et generelt tillegg på 6.000 kroner. Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt tillegg på 8.000 kroner
 5. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.9.2020. 0 år Garanti- lønn . Utregnet . 2 år Ans.tillegg . 4 år Ans.tillegg . 6 år Ans.tillegg . 8 år Ans.tillegg . 10 år Ans.tillegg . 16 år Ans.tillegg. Gruppe 1 . Stillinger uten særskilt krav til utdanning . 302 900. Utregnet tillegg for ans. 5 500 . 2 800 . 3 000 . 8 100 . 46 300 . 37 90

Ks - Ns

Tariff 2020. Tariffoppgjøret 2020 er nå i havn, etter at det ble enighet i meklingen med Sykepleierforbundet natt til 7. januar Gjennom mekling mellom KS og henholdsvis Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet ble hovedtariffavtalen og avtalte lønnstillegg i 2020 gjort gjeldende også for disse to forbundene. I tillegg om-fatter meklingsløsningene blant annet omtale av at utfordringer knyttet til å rekruttere sykepleiere, samt en oppdatering av rapport om lærernes lønns- utvikling også vil være en del av grunnlaget for forhandlingene i 2021 NSF Rogaland gjør oppmerksom på at oversikten kun viser den lønn du som sykepleier tilbys om du ikke stiller lønnskrav selv. De må derfor betraktes som den laveste lønn du tilbys, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille lønnskrav om de vurderer tilbudet som for lavt i forhold til egen kompetanse og stillingens ansvar og funksjon

Tariff 2020 - K

Tariffoppgjøret 2020 mellom NSF og KS: - De jobber stort sett på minstelønn her i området. Siden tirsdag klokka 10 har Norsk sykepleierforbund (NSF) og kommunens arbeidsgiverorganisasjon (KS. Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale direkte

Ifølge SSB var det førskolelærere som hadde den kraftigste lønnsveksten over året, med 4,7 prosent. Her økte lønnsnivået fra 39 300 kroner i september 2018 til nærmere 41 200 kroner i september 2019. Også sykepleiere, med en lønnsvekst på 4,5 prosent, fikk høyere vekst enn snittet på 3,7 prosent uravstemningen om hovedtariffoppgjøret 2020 - alle har stemt ja. Disse har til sammen 299 000 ansatte, som er 69 prosent av alle ansatte i KS-området. Alle arbeidstakerorganisasjoner i LO kommune og YS-K har vedtatt forslaget til ny HTA. Det samme har forbundene i Unio, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleier-forbund. Det vil nå bli mekling med disse to forbundene Tariff, enkelt forklart. Tariff 2021: Lønnsoppgjøret. 15.03.21. Forhandlingene mellom LO/YS og NHO starter. LO/YS leverer sitt krav til NHO. 25.03.21. Forhandlingene mellom LO og NHO avsluttes. 25.03.21. Lukk × Fullført: 25.03.21. Det er brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Dermed er det klart at partene må ha hjelp av Riksmekler for å komme seg videre. Det blir mekling 9. og 10. Lønn og avtaler. Publisert: 20. mars 2017. Sist oppdatert: 22. februar 2021. Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Hvilket tariffområde og hvilke tariffavtaler du omfattes av avhenger av hvem som er din arbeidsgiver Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2020 til 30.4.2022. Mellomoppgjøret 2021 - KS spør Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør der KS og partene innen 1. mai 2021 skal forhandle om lønn

Profilen gir en minstelønnsøkning for sykepleiere på 4000 og 5000 kroner og spesialsykepleierne om lag 10000. Alle medlemmene er sikret et generelt tillegg på 0,8 prosent. Spesialsykepleiere og jordmødre med mer enn 16 års ansiennitet har fått et generelt tillegg på 1,6 prosent. Dette gis med virkning fra 1. oktober 2020 Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtale for KS 2020-2022 (pdf) Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om for eksempel arbeidstid, ansettelser, ferie, sosiale rettigheter og pensjon Finn din lønnstabell. Her finner du lønnstabellene som gjelder for deg som er medlem i FO. Hvilken lønnstabell du har er avhengig av hvor du jobber, og hvilken tariffavtale arbeidsgiveren din har. Lønnsoppgjøret 2021 pågår nå. Inntil videre gjelder lønnstabellene som ligger under • Sykepleier 40.574 • Førskolelærer 37.969 • Vernepleier 41.678 • Ingeniør 42.591 • Radiograf/strålet. 39.888 • Miljøterapeut 42.179 . Her kan du se hva andre yrkesgrupper tjener, og sammenligne med din egen lønn. fagforbundet lønn Nyheter. MEST LEST: - Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord..

Takster fra 1. november 2020. Enkle pasientkontakter. Konsultasjoner og sykebesøk. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg. Prosedyretakster. Laboratorieundersøkelser og prøver. Radiologi. A. Enkle pasientkontakter. Takst. Tekst. Hon. Ref. Egen. Merk . Rep. 1ad. Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten. TARIFFPERIODE 1. MAI 2018 TIL 30. APRIL 2020 NORSK SYKEPLEIERFORBUND Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo NORSK SYKEPLEIERFORBUND Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: 994 02409 Telefaks: 22 4 32 40 E-post: post@nsf.no Internett: www.nsf.no Flisa T rykkeri AS - Art.nr.: 1007 1011 M I L J Ø M E R K E T 2 0 4 1 T r y k s a k 0 64 5 TARIFFPERIODE 1. MAI 2018 TIL 30. APRIL 2020 De sykepleierne som tjener mest, som er blant de 25 % høyeste når det kommer til lønn, har i snitt lønn på cirka kr 620.000 i året. Dette er jo en god del mindre enn de som tjener minst (25% laveste på lønn) som kun har en lønn nærmere kr 402.000 i året. Vi skal litt senere komme tilbake til hvorfor det er såpass store forskjeller mellom de ulike. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Virksomhetene i Spekter inndeles i forhandlingsområder som kan bestå av en eller flere virksomheter Er du sykepleier? Da er du velkommen som medlem i Fagforbundet. Fagforbundet er alternativet for deg som vil at sykepleie skal være et offentlig ansvar, og at tverrfaglig samarbeid og respekt er bedre enn profesjonskamp. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. Se alle dine medlemsfordeler - bli medlem i.

Nyheter Publisert 24.08.2020. Lønnsoppgjøret: «1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleier­mangelen» LØNNSFORHANDLINGENE STARTER: Mange NSF-ledere (avbildet på veggen) har forsøkt før henne: Nå er det Lill Sverresdatter Larsens tur til å få motparten til å forstå hvorfor akkurat sykepleierne fortjener høyere lønn. Foto: Marit Fonn - Jeg forventer at arbeidsgiver og. Kommuneoppgjøret: Dette kan du som helsefagarbeider få i lønnsøkning. Illustrasjonsfoto. Foto: Heiko Junge / SCANPIX. Årets lønnsoppgjør for kommunene, unntatt Oslo kommune, gir et lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere. Se hva det kan bety for deg LØNNSOPPGJØRET 2020. Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, og i tillegg til å forhandle om lønn kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene. Unio omfatter 13 fagforbund med 375 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene > Alle nyheter om Tariff 2020 . Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020? Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer pågår fortsatt. Følg med på hva som skjer i ditt tariffområde. I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn. Forbundsstyret i NSF vedtok 11. august strategiplanen, som gjelder for perioden 2020 til 2024. Der er altså økt lønn for spesialsykepleierne et uttalt mål. Slik formuleres målet: «Spesialsykepleiere med ti års ansiennitet har minimum 650 000 i grunnlønn.» Styret har pekt ut tre temaer om NSF skal prioritere i årene fremover

Tariff og lønnstabell Sykehus Fagforbunde

 1. istrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding. Torsdag kveld ble foreningen enig med Norsk Sykepleierforbund om.
 2. Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. Landsoverenskomsten omfatter virksomheter som går inn under Spesialisthelsetjenesteloven av 2. juli 1999 og andre virksomheter som er avtalt lagt inn. Hovedavtalene er dels inngått med sammenslutninger (LO og YS) og dels med forbund (Parallellavtalen) − se disse avtalene på egne nettsider
 3. gjøret i 2020. Debattheftet er ment å være et utgangspunkt for diskusjoner i klubb og avdeling. Gode diskusjoner og prosesser gir grunnlag for gode forslag som kan sikre at tariffavtalene fanger opp de behovene endringene i ar-beidslivet skaper. Retten til å fremme forslag og stemme over resultatet er vik-tige medlemsfordeler, der alle får være med å påvirke egne lønns- og.
 4. Alt om tariffoppgjøret 2020. På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke. Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør

Lønnsoppgjøret 2020 - samlet oversikt. Her finner du en oversikt over status for lønnsforhandlingene i de ulike tariffområdene der Forskerforbundet har medlemmer. 11.01.2021. (Tariff 2020 Hovedavtalene Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.; Sentral avtaledel (Del A) Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A.

Virk Overtid er berre tillate dersom det er eit særleg og tidsavgrensa behov for det. Med andre ord kan ikkje overtid brukast som ei fast ordning. Med «særleg og tidsavgrensa behov» er det for eksempel meint. fråvær som gir underbemanning og forstyrrar den daglege drifta. fare for at anlegg, maskiner, råstoff eller produkt kan ta skade

1. Hva tjener en vaktmester i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Pleie- og omsorgsoverenskomsten) - tariffrevisjonen 2020 for henholdvis spesialsykepleier og sykepleier med master, er tilpasset utvidelsen i stillingsgruppe C. Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 10 år A: Uten særskilt krav til utdanning 300 000 305 000 310 000 315 000 369 000 B: Krav om fagbrev eller tilsvarende 345 000 350 000 355 000 360 000 417 000 C: Stilling med krav om utdanning. Hovedoppgjøret 2020. Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund ble 5. oktober enige om en ny tariffavtale. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år. En helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Yrket het tidligere helsesøster. Som helsesykepleier arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker

Enighet med Norsk Sykepleierforbund. NHO Service og Handel ble i dag, fredag, enige med Norsk sykepleierforbund om revisjon av Pleie og omsorgsoverenskomsten. Etter tre dager med forhandlinger fant partene frem til en løsning. Vi er fornøyd med at dette løste seg uten hjelp fra Riksmekleren og før vi skal i gang med mellomoppgjøret 2021 Smart Bemanning AS, Helse og Pedagogisk - Sykepleiere søkes til sommeren 2020 - SOMMERBONUS - LØNN OVER TARIFF. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere NHO Lønn og tariff Lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret 2021. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene. Aktuelle saker om lønnsoppgjøret. Nyhet, Lønnsoppgjør. 06.05.2021. Tariffoppgjøret 2021. Du finner de viktige datoene i YS tariffkalender. Kalenderen oppdateres fortløpende. 2. mars vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet. Her slås det fast hva som skal prioriteres i YS' krav overfor arbeidsgiverne. - YS vil sikre medlemmenes kjøpekraft når vi om ikke lenge starter forhandlingene i. Minstelønnssatser i bilag A endres til med virkning 1. oktober 2020 til følgende: Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 10 år Sykepleier 412 000 422 000 432 000 442 000 507 000 Spesialsykepleier 452 000 462 000 472 000 482 000 532 000 Sykepleier med master 482 000 492 000 502 000 512 000 562 000 § 2 Tillegg for ubekvem arbeidstid Med virkning 1. oktober 2021 økes sats for helgetillegg med kr.

Lønnstabell KS 2020 - Utdanningsforbunde

RENHOLDSOVERENSKOMSTEN VIRKE/NAF 2018-2020 7 av lønnsavregningen drøftes med de tillitsvalgte. 3. Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder i bedriften, skal ha beregnet lønn for løpende tid mellom oppdragene. 4. Ekstraordinært merarbeid som ikke er fremsatt i renholdsplan og arbeidsomfang, godtgjøres som ekstraarbeid, jfr. § 7, 1. ledd. 5. a) Ved innføring av. Arbeidsliv, Forside, koronavirus, Lønnsoppgjøret 2020, Tariff Lønnsoppgjøret utsettes til høsten. Postet den 13. mars 2020 17. mars 2020 av Unio. Unio. 13 mar. Lønnsoppgjøret utsettes til høsten. - I den usikre økonomiske situasjonen vi har no, har frontfaget vurdert det slik at dei må utsette forhandlingane til august. Denne avgjersla blei tatt for kort tid sidan. Dette har vi. Sykepleier som må arbeide i trykkammer gis et tillegg tilsvarende det dykkere har for å oppholde seg der. 6.8 Arbeidsgruppens størrelse . De tillitsvalgte kan - eventuelt gjennom sitt forbund - forlange forhandlinger hvis de mener at arbeidsgruppen er for liten, slik at det medfører urimelig stort press eller at det går utover sikkerheten. Tilsvarende gjelder dersom arbeidsforholdene. Ingen tilgang til avtaledokumentet. Lukk vindu. Ingen tilgang til avtaledokumentet. Lukk vind

2020-04-30: Del I Hovedavtalen mellom NSF og NHO. Del II Generelle bestemmelser § 1. Omfang. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for privat virksomhet der hovedaktiviteten er pleie- og omsorgstjenester. Denne overenskomst omfatter medlemmer av NSF ansatt i disse virksomheter. Del paragraf § 2. Ansettelsesvilkår. Alle ansatte skal ha skriftlig ansettelsesavtale som angir. Det betyr at de feriepengene du får utbetalt sommeren 2020 er opptjent i hele 2019. Arbeidsgiveren din setter av feriepenger for deg hver gang du får utbetalt lønn. Ferieloven sier at man har krav på 10,2% av lønnen som feriepenger. Det tilsvarer 4 uker og 1 dags ferie (21 dager). Men, de aller fleste arbeidsgivere - inkludert Lenas HelsePersonell AS - beregner 12,0% feriepenger av. Hva tjener en bilselger i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en bilselger i gjennomsnitt en lønn på ca kr 615 000 i året. Dette er gjennomsnittlig årslønn på tvers av alle bilselgere i Norge. Lønnen for den enkelte bilselger vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, utdanning og en rekke andre lønnsfaktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Lønnsoppgjøret 2020. Hovedoppgjøret 2020 i Spekter startet med innledende A-dels forhandlinger 25., 26. og 28. august. Det er oppnådd enighet med alle hovedorganisasjoner. Det er nå oppnådd avtale i alle Spekters medlemsvirksomheter (B-delene), innenfor alle forhandlingsområder. Lønnsoppgjøret 2020 er avsluttet Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer. Hopp til hovedinnhold NSF. Norsk Sykepleierforbund Meny Logg på Søk. Søk. Søk . Bli medlem Medlemsfordeler og forsikring Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Sykepleiefaget og -tjenesten Ditt fylkeskontor.

Tariff 2021 - K

Ifølge statistikken har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på kr 691 000 i 2018/2019. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av norske regnskapsførere. Forstå hva man tjener i lønn her 27.10.2020 av Informasjonsavdelingen Sist oppdatert: 25.05.2021 - Dette er en seier på flere viktige områder. Vi er spesielt fornøyd med at det er en klar prioritering av fagarbeidere og at det skal sees på oppgavefordeling mellom yrkesgrupper i sykehusene. At helsefagarbeiderkompetansen verdsettes og benyttes er noe Fagforbundet har vært opptatt av i flere år, sier Sissel M. Skoghaug. Sykepleier 412 000 422 000 432 000 442 000 507 000 Spesialsykepleier 452 000 462 000 472 000 482 000 532 000 Sykepleier med master 482 000 492 000 502 000 512 000 562 000 At nye minstelønnssatser får virkning 1. oktober 2020 medfører at arbeidstakere i ovennevnte stillinger pr. 1. oktober 2020 er sikret ovennevnte satser. § 2 Tillegg for ubekvem arbeidstid Med virkning 1. oktober 2021. Søknadsfrist: 02.06.2020 Arbeidsgiver: Nes kommune Sted: Årnes Stillingstittel: Sykepleier natt Heltid / Deltid: Deltid Ansettelsesform: Fast Stillingsprosent: 61 Webcruiter-ID: 4232869213 Stillinger: 1 Arbeidssted Runnivegen 19, 2150 Årnes Kontaktinformasjon. Torill Togstad, Avdelingsleder 63 91 24 21/901 91 01 for perioden 01.09.2018 - 31.08.2020 . 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Del 1 Hovedavtale 1. Avtalens målsetting og virkeområde 5 2. Definisjoner 5 3. Tillitsvalgtes og virksomhetens rettigheter og plikter 6 4. Styrerepresentasjon 10 5. Arbeidsmiljøutvalg 10 6. Innføring og bruk av datateknologi 10.

27. mai: Oslo kommune og tre av de fire forhandlingssammenslutningene ble enige i meklingen om årets tariffoppgjør 27. mai 2021. Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,45 % prosent, minimum kr. 16.500 med virkning fra 1. mai 2021 Tariffoppgjør. Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør. Lønnen vi får er en av de viktigste måtene å sørge for å utjevne de økonomiske forskjellene. Det vi kaller lønnsdannelsen, altså hvordan lønns- og. 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2020. Informasjon om tabell. Om statistikken. Kontaktperson. Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå +47 482 05 163 gri@ssb.no Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå +47 4090 2460 fed@ssb.no Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå +47 408 11 326 ksb@ssb.no Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå. NHO Service og Handel og NSF kom fredag 5. mars til enighet i forhandlingene om revisjon av Pleie- og omsorgsoverenskomsten for tariffperioden 2020-2022. Enigheten innebærer samtidig at forbundet kan sette punktum for tariffrevisjonen 2020 på alle tariffområder rett før mellomoppgjørene tar til Dette tjener en butikksjef i lønn: Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge. Lønnen for den enkelte butikksjef vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer

Lønn - nsf.n

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune . Gjelder fra 1. juli 2019. Oppdatert 1. juli 2019. Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og so NSF Oslo kårer hvert år årets sykepleier, årets sykepleieleder og årets praksissted. I 2020 kom det inn forslag til gode kandidater, men vinner ble ikke kåret. Prisene for 2020 skal deles ut sammen med prisene for 2021 den 24. september. NSF Oslo ønsker å få inn forslag på gode kandidater til alle de tre prisene. Har du en kollega. B/4-2020 Dokument nr.: 19/02334-5 Arkivkode: 0 Dato: 27.10.2020 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til B-rundskriv nr. 6/2018, der det sist ble gitt en samlet oversikt over stillinger med særaldersgrense i KS´ tariffområde. Det er nå behov for en ny ajourføring, ettersom det ved hovedtariffrevisjonen 2020. Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å NSF Student Haugesund, Haugesund, Norway. 367 likes. Lokallaget NSF Student Haugesund er organisasjonen for fremtidens sykepleiere, ved Høgskulen På Vestlandet Campus Haugesund

NSF Student Haugesund, Haugesund, Norway. 368 likes. Lokallaget NSF Student Haugesund er organisasjonen for fremtidens sykepleiere, ved Høgskulen På Vestlandet Campus Haugesund 15.12.2020 Kreftsykepleier Gro Kiil Larsen er den fjerde som blir portrettert i gatekunstprosjektet til NSF, som er en del av markeringen av sykepleier- og jordmoråret 2020. Breathe gir assosiasjoner til året der pusten ble tatt fra oss alle, og er også en påminnelse om at livet er en balansegang mellom det å ta hensyn til seg selv og de rundt seg. Eller som en sier på fly: Ta først. Dokument 25, 2020-2022 (PDF) Les om tariffoppgjøret 2021. Fagforeninger i Oslo kommune. Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også. Lønn, 2020. Del element. Innhold. Statistikkens hovedside; Tabeller (3) Om statistikken; Arkiv; Del element. Publisert: 8. februar 2021. Statistikkbanktabellene 11418, 11419 og 11422 ble oppdatert 04.03.2021 med nye tall for 2016 til og med 2020. Grunnen til oppdateringen var en endring i klassifiseringen av ansatte med yrkestittel «Apoteker». Nye tall ble publisert for årslønnstabellene. Spesial­sykepleier. Spesialsykepleier I Fagutviklings-sykepleier Geriatrisk sykepleier Onkologisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier Klinisk spesialist i spesialsykepleie. Gruppe 2. Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng) 7730. Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig.

Ledig stilling Arkiver - Namdal Rehabilitering IKS

Enighet i lønnsoppgjøret for sykepleierne - streik

Lønn og avtaler Tariff │ Fagforbunde

Minstelønn og fastsettelse av lønn. I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. Mange virksomheter er imidlertid bundet av tariffavtaler som regulerer hvilken lønn som kan avtales, og for enkelte bransjer finnes det gitte minstelønnssatser. Sist oppdatert 05.12.2019 Å være medlem i YS lønner seg! Som medlem får du hjelp når du trenger det. Vi forhandler blant annet om lønn og arbeidstid på vegne av deg. Du får også mange gode avtaler og rabatter med YS Fordel. I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse [

Sjekk lønnen til 361 yrker - Sykepleie

 1. Offshoreavtalen Gjelder fra 1. april 2020 til 30. april 2022. 1.2 Definisjoner 1.2.1 Offshore Med offshore menes innretninger som er plassert på olje/gassfelt i rom sjø. 1.2.2 Innretning Med innretning forstås konstruksjon plassert ute i havet for leting etter og drift/produksjon av olje og gass. 1.2.3 Arbeidsperiode Det tidsrom (vanligvis 12 timer) som arbeidstakeren er i arbeid for.
 2. I 2020 faller onsdagen før skjærtorsdag på 8. april. Arbeidsmiljøloven sier at det skal være arbeidsfri fra klokken 18:00 denne dagen, siden det er dagen før en helligdag. Dersom man skal arbeide senere enn dette, skal vilkårene for søndagsarbeid oppfylles. For at det skal være tillatt med søndagsarbeid må arbeidets art gjøre det nødvendig. Det vil si at vanlig kontorarbeid ikke.
 3. Her er en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn i nærmere 400 ulike yrker. I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i.
 4. Lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som brukes ved fastsettelse av lønn for en ansatt. Ved fastsettelse av lønnsansiennitet kan en ansatt få godskrevet tidligere relevant yrkeserfaring, utdanning og realkompetanse. Lønnsansiennitet skiller seg fra ansiennitet som bare sier hvor lenge en ansatt har jobbet

Arbeid og lønn. Leteside Arbeid og Lønn kommer her. Arbeidsledighet. Inkluderer tall om ledige stillinger. Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter. Streiker, sykefravær og hvordan vi har det på jobb. Lønn og arbeidskraftkostnader. Hva vi tjener på å jobbe, og prisen på arbeidskraft. Sysselsetting Sykepleier III Tverrfaglig spesial.utd. 7710 771026 Vernepleier III Tverrfaglig spesial.utd. 7710 771029 Pedagogisk leder har et utvidet ansvar jf B-rundskriv fra KS, og skal ha et tillegg på TT-kode 1412 (pt 14.000) Spesialpedagog I Tverrfaglig spesial.utd. 7522 752206 Førstekonsulent I Konsulent 6559 655933 Garantibeløp TT-kode 6634 kr. 6.000 for alle med alternativ stillingskode i. Funksjonærstatistikken 2020 er preget av det spesielle pandemiåret 2020. Dette påvirker tallene slik at innen enkelte yrker har lønnsnivå gått ned sammenlignet med fjoråret. Årslønnsveksten for funksjonærer i industri var 2,1 prosent. Endret yrkessammensetning trakk veksten opp med 0,2 prosentpoeng i 2020. Ut fra første siffer i yrkeskoden bidro en lavere andel ansatte innen salgs.

Sentrale minstelønnssatser fra 01.10.2020 Spekter tariffområde. Stillingsbenevnelse. Ansiennitet. 0 år. 4 år. 8 år. 10 år. Fysioterapeut. 414 000. 429 00 1 Garantilønn/laveste årslønn og tillegg for ansiennitet kapittel 4 pr. 1. juli 2019 Stillingsgrupper kapittel 4 Lønnsgruppe Garantilønn Laveste årslønn 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Minstelønnssatser fra 1. oktober 2020 Sykepleier: Ansiennitet (år) Minstelønn (kr) 0: 414 000: 4: 429 000: 8: 454 000: 10: 505 000 : Spesialsykepleier/jordmor: Ansiennitet (år) Minstelønn (kr) 0: 460 000: 4: 485 000: 8: 520 000: 10: 548 000: Nyheter. Brudd i forhandlingene med Spekter. Det ble i dag brudd i.

Video: Tariff og lønn - Virk

Lønn og avtaler - Delt

Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. og 5.-10. utvidet fra fire til fem år. Dette betyr at du som lærerstudent både tar en master og får en lektortittel etter at siste eksamen er avlagt Som sykepleier vil du blant annet: - Følge opp grunnleggende sykepleie, sårstell, legemiddelhåndtering og dokumentasjon - Opprette tiltaksplaner for opprettholdelse av mest mulig helse og egenfunksjon - Fungere som ansvarsvakt og teamleder hvor du følger opp flere pasienter individuelt - Holde legevisitt og bidra i tverrfaglig samarbeidsmøte - Samarbeide med eksterne instanser som. Lokal lønnstabell fra 1.9.2020 (PDF, 566 kB) Sist endra08.03.2021 10.20. Fann du det du leita etter

Hovedtariffavtalen - K

Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og lønn reguleres på helligdager/ røde dager, 1. mai og 17. mai Tillitsreform, hva betyr det for pasientene? Trude Wester driver Helsepartner Nord-Norge som består av selskapene Privat Omsorg Nord, Opptreningssenteret i Finnmark og Skibotn Helse og Rehabilitering. (Foto: Baard Fiksdal) Arbeiderpartiet har i sommer varslet en tillitsreform for kommunehelsetjenesten og eldreomsorgen i flere medier

Resultatet av tariffoppgjøret ved sykehusen

 1. Lønnsoppgjøret 2021, Streik 2021, Tariff, Unio kommune Stor opptrapping av streiken neste uke. Postet den 28. mai 2021 28. mai 2021 av Unio. 28 mai. Fra og med onsdag neste uke tar Unio kommune omlag 13 370 flere ut i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Tre nye kommuner blir berørt. Streiken i Unio kommune fortsetter.
 2. Etter 2 år: 381 200. Etter 4 år: 388 700. Etter 6 år: 393 700. Etter 8 år: 415 600. Etter 10 år: 435 800. Etter 16 år: 440 200. Merk at dette er garantilønn, det er med andre ord den lavaste lønna du kan bli avspist med som vernepleiar i ei virksomheit med tariffavtale i 100% stilling
 3. 12851: Månedslønn for lærlinger, etter yrke og kjønn 2017 - 2020. Informasjon om tabell. Om statistikken. Kontaktperson. Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå. +47 4090 2460. fed@ssb.no. Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå. +47 482 05 163
 4. Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Denne uken avslutter de tillitsvalgte i Rogaland registreringen av hvem som erstatter en sykepleier ved fravær. Planlagt og Faktisk Bemanning er en viktig undersøkelse for NSF og våre medlemmer. 29.04.2021 Kartleggingen er gjennomført over to uker i mars måned, og fylkesledelsen i NSF Rogaland ser frem til å.

Denne delen av siden kan for øyeblikket ikke vises. Kontaktinformasjon Nettstedskart English Presse For ansatte Facebook Twitter Instagra Høringssvar: NOU 2020: 14 Ny barnelov. Norsk Sykepleierforbund (NSF) synes det er svært positivt at forslaget til ny barnelov legger stor vekt på å styrke barns grunnleggende rettigheter. 30.04.2021 NSF har avgitt høringssvar til Barne- og familiedepartementet vedrørende Barnelovutvalgets forslag til en ny og moderne barnelov. NSF synes de nye paragrafene om barnets grunnleggende. Stjørdal kommune - Sykepleier. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. KarriereStart.no. Startsiden for jobb og karriere. Ledige Stillinger 28.975 10.427 nye Arbeidsgivere Møt attraktive bedrifter Medlemmer 237.691 558 nye Magasinet Artikler og tips Portaler 1.577 Temaer. Tilpass innhold. NSF Student Haugesund, Haugesund. Gefällt 368 Mal. Lokallaget NSF Student Haugesund er organisasjonen for fremtidens sykepleiere, ved Høgskulen På Vestlandet Campus Haugesund

Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området

Sykepleier til lindrende avdeling Frist 29.06.2021 Ansettelsesform Fast Bli kjent med ASKER KOMMUNE . Lindrende avdeling er en 10 sengsavdeling som i hovedsak ivaretar alvorlig syke og døende pasienter fra 18 år. Det er høyt faglig fokus og et robust og hyggelig arbeidsmiljø i avdelingen. Vi har ledig 100 % fast stilling og et 60 % vikariat for sykepleier i todelt turnus dag/kveld. Søk etter Sykepleier i turnus-jobber i Kristiansand kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 18.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet Sykepleier Lønn Tariff Garantilønn og ansiennitet - Norsk. Generelt skilles det ikke mellom Sykepleier med eller uten videreutdanning, og alle. Sykepleiere gis permisjon med 100 % lønn og dekning studieutgifter for videreutdanning som er godkjent av arbeidsgiver. Beslektede sider:.

The Art of Nursing

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

Sykepleier Lønn og rettigheter Fagforbunde

Spekter-oppgjøret: Ingen får lavere ulempetillegg

Overtid - Arbeidstilsyne

 1. Hva tjener en Vaktmester? Lønn i 2019 Finansråde
 2. Lønn og rettigheter barnehagelærer og assistent PBL
 3. Helsesykepleier Utdanning
Kirkelig arbeidsgiver (KA)Unio kommuneVi må stå sammen når det gjelder
 • Credit Suisse Frankfurt.
 • Handyvertrag aus Polen in Deutschland nutzen.
 • Thermopool 6x3.
 • Vorgemerkte Umsätze Konto nicht gedeckt.
 • Real in der Nähe.
 • Bitwarden_rs Raspberry Pi.
 • Monthly budget.
 • Gestüt Lindenhof.
 • Mega Yachts for sale.
 • Handelsblatt ePaper Login.
 • Fortum elbolag.
 • Ethereum options trading USA.
 • Ethereum koers 2016.
 • Vontobel Luzern team.
 • Attractor Übersetzung.
 • Boat license usa.
 • Factoring Erklärung.
 • Handläggningstid Tillväxtverket 2021.
 • Seriöse Nachrichten USA.
 • Mufa SMS kommt nicht an.
 • Payoneer to eZ Cash.
 • Sportsbet login.
 • Factorio GOG download.
 • FC Barcelona News.
 • Tofugu hiragana chart.
 • Pie chart MATLAB.
 • LinkedIn Login.
 • Top 10 altcoins 2017.
 • Laubach Pelzankauf.
 • Theoretische Informatik KIT.
 • App Icons erstellen.
 • Minesweeper Glück.
 • Nederlandse krimi Series.
 • Viking Line taxfree Amorella.
 • LiU library.
 • Icon Sammlung kostenlos.
 • Trading 212 Kontakt.
 • FREE coin latest news.
 • FC Barcelona philosophy.
 • Shisha Tabak Love 66 1kg.
 • Sprichwort verwandelt Wasser in Wein.