Home

Tariffavtale tannhelsesekretær 2021

MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER - 2018 - 2020 3 OM MØNSTERAVTALEN Den Norske Tannlegeforening har inngått Mønsteravtale med Parat om lønns- og arbeidsvilkår for tann-helsesekretærer. Mønsteravtalen kan benyttes på to måter: a. Som en del av det individuelle ansettelsesforholdet i henhold til arbeidsavtalen, uten Hovedavtale Forhandlingsresultatet for 2020 ble som følger: Generelle tillegg per 1. mai 2020. Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2020, etter følgende tabell Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 2020. 204-5. Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 7. desember 2020 Helsesekretær med 6 års ansiennitet per 30. august 2020. 364 900 + Generelt tillegg per 1. september 2020 (tab.1) 1 400 = Ny årslønn per 1. september 2020 : 366 300 + Ansiennitesopprykk per 1. oktober 2020 til 8 år (tab.2) 11 400 = Ny årslønn pr. 1. oktober 2020 : 377 70 Alternativt kan avtalen benyttes som tariffavtale mellom en av sekretærenes fagforeninger på den ene siden, og tannlegen/tannlegevirksomheten som arbeidsgiver/en arbeidsgiverforening på den andre siden. En slik tariffavtale omfatter automatisk Hovedavtalen (bilag 1) AFP (bilag 2) og SLV (bilag 3. NTF og Virke anbefaler at Mønsteravtalen tiltres som tariffavtale der det anses hensiktsmessi

Landsoverenskomst for Studentsamskipnader (Virke - YS/Parat) LSG - avtalen (LSG Sky Chefs) Direkteavtale. Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer (Virke - YS/Parat) Norges Speiderforbund Direkteavtale. Norsk Luftambulanse Redningsmannsforening (NHO/NHO Luftfart - YS/Parat) Norsk Sykepleierforbund-avtalen Direkteavtale Bli tannhelsesekretær; Filmen Mitt yrke; Autorisasjon; Kurs og videreutdanning; Voksenopplæring og realkompetansevurdering; Stipend fra Parat; Parat kompetanse; Nettressurs - utdanning tannhelsesekretær; Dette er vi opptatt av. ThsF-kongressen; The mercury case; Ledige stillinge Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - som betyr at alle medlemmer som er omfattet av en tariffavtale også skal stemme over forhandlingsresultatet. Bruk stemmeretten din! Alle medlemmer får en SMS hvor de har mulighet til å stemme ja eller nei til sitt lønnsoppgjør. Vedlagt SMS-en er det en lenke til mer informasjon om resultatet og en kort oppsummering av hovedpunktene i det som er blitt avtalt. Hvis du ikke svarer i. En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen blir inngått mellom en fagforening og deg som arbeidsgiver, eller mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon. En tariffavtale er en forpliktende enighet mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. En slik avtale gir medbestemmelse, stabilitet og innflytelse for de ansatte. For deg som arbeidsgiver blir alt enklere og mer forutsigbart. Tariffavtalene er en. Tannhelsesekretær Vg3 Hersleb vgs. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Up Next

Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 202

 1. Logg inn for å laste ned Veiledende bestemmelser om lønns-og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis 2020 (PDF) Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis? Ta kontakt med Delta Direkte eller Helsesekretærforbundets leder Gro Bengtson, e-post gro.bengtson@delta.no , tlf. 905 74 223
 2. Vanlege arbeidsoppgåver for ein tannhelsesekretær: arbeid med smittevern; desinfisere, sterilisere og vedlikehalde instrument og utstyr; handtere tannmaterialar og dei vanlegaste legemidla; bestille og lagre behandlingsmaterialar; opptak av røntgen; enklare laboratoriearbeid; klargjere utstyr og instrument til pasientbehandlin
 3. Det betyr at de feriepengene du får utbetalt sommeren 2020 er opptjent i hele 2019. Arbeidsgiveren din setter av feriepenger for deg hver gang du får utbetalt lønn. Ferieloven sier at man har krav på 10,2% av lønnen som feriepenger. Det tilsvarer 4 uker og 1 dags ferie (21 dager). Men, de aller fleste arbeidsgivere - inkludert Lenas HelsePersonell AS - beregner 12,0% feriepenger av.
 4. Tariff 2020 | NN
 5. Hvordan er det å integrere seg? Integreringsmesterne er en serie kortfilmer fra Smartstudy. I denne serien møter du mennesker fra andre land som har blitt.
 6. I verksemder med tariffavtale kan arbeidsgivar og dei tillitsvalde inngå skriftleg avtale om utvida overtidsarbeid. Dei kan avtale overtid på inntil. 20 timar i løpet av 7 dagar; 50 timar i løpet av 4 samanhengande veker; 300 timar i løpet av 52 veker; Overtidsarbeid innanfor desse grensene kan berre skje dersom arbeidstakarane er villige til det. Samla arbeidstid kan ikkje overstige 69.
 7. Tannregulering sør søker kjeveortoped og tannhelsesekretær til ungt fagmiljø i vekst. Orthodontics south seek orthodontist and dental health secretary for a young professional environment growing

Vestland tannhelseteneste, Nord tannhelseområde har ledig 80% fast stilling som tannhelsesekretær frå 01.08.2021. Tenestestad er for tida Høyanger tannklinikk. Kvalifikasjonar Søkjar må ha autorisasjon som tannhelsesekretær og beherske norsk skriftleg og munnleg. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk. Den som skal tilsetjast i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest før tilsetjing You're Temporarily Blocked. It looks like you were misusing this feature by going too fast. You've been temporarily blocked from using it Vestland tannhelseteneste - område Sør-Aust har ledig 40% fast stilling som tannhelsesekretær frå 01.04.2021. Tenestestad er for tida Voss tannklinikk Kvalifikasjonar Søkjar må ha autorisasjon som tannhelsesekretær Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk. Den som vert tilsett i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest Godkjend dato: 19.08.2020 Gjeld frå: 19.08.2020 Revidert dato: Arkivsak: Side 1 av 2 . ARBEIDSAVTALE FOR LÆRLINGAR . Arbeidet er regulert av tariffavtale, Jfr. § 4- 2 Særlege rettar og plikter for lærlingen i o pplæringslova, vedtatt 9. juni. 1998, med verknad frå 1. august 1999. § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen: ``Lærlingen er arbeidstakar i lærebedrifta, med dei.

6/13/2021 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tariffavtale-for-jordbruk-og-gartneri/ Side: 1 av NORSOK standards. The NORSOK standards are developed by the Norwegian petroleum industry to ensure adequate safety, value adding and cost effectiveness for petroleum industry developments and operations. Furthermore, NORSOK standards are as far as possible intended to replace oil company specifications and serve as references in the authorities. Bli kjent med yrket tannhelsesekretær. https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/tannhelsesekretaer Besøksadresse: LO Media, Storgata 33 A (9. etasje), 0184 Oslo. Postadresse: LO MediaPostboks 8964 Youngstorget, 0028 Osl Classification of goods. The Customs Tariff Search the Customs Tariff and find duty rates, fees and restrictions on selected commodity codes. The Norwegian Customs Tariff Here you will find information about The Norwegian Customs Tariff and historical versions of the customs tariff. You may ask for a binding tariff information If you are.

Om forbundet administrator 2020-08-28T11:44:30+02:00. Forbundskontoret. Forbundsstyret. Bedriftstillitsvalgte. Strategi. Vedtekter . Historien. Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892. Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor Vy-konsernet (Vy Persontog, Vy Gjøvikbanen, Vy Cargonet AS. Sosialistisk Venstreparti gjer som paritet Raudt. Partileiar i SV, Audun Lysbakken, seier at partiet kjem til å gå mot lønnsnemndvedtaket som blei gjort fredag Rettstvistar, dvs. juridiske tvistar om innhaldet i ein gjeldande tariffavtale, er det arbeidsretten som avgjer. Meklingsinstitusjonen arbeider berre med interessetvistar, dvs. tvistar om korleis løn og andre arbeidsvilkår skal regulerast i ein framtidig tariffavtale. Skal meklinga lykkast, må båe partane godta meklingsframlegget. Mislykkast meklinga, har meklaren ingen sanksjonar andsynes. Tariffavtaler. Fellesforbundet forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av våre medlemmer. Vi publiserer fortløpende tariffavtalene vi inngår. Her finner du de nyeste satsene og alle endringer i oppgjøret. Hva er en tariffavtale

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 2020 - Den norske

Tariffinformasjon 2020: Helsesekretærer i privat sekto

 1. Nye justerte lønnssatser i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet trådte i kraft 1. juni 2019. Minstelønnssatser . Fra 1. april 2021. Fra 1. april 2020. Fra 1. april 2019. Fra 1. april 2018. Fra 1. april 2017. Riksavtalen og tariffavtaler. Last ned avtaler og overenskomster Lokale lønns-forhandlinger. Dette må du vite (arbinn.no.
 2. 2020 - 2022 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2020 t.o.m. 31. mars 202
 3. Tariffavtale. Lønnstabeller. Min side close. search menu. search. Tariffavtaler - Buss . Klikk på en av lenkene for å laste ned PDF, eller trykk på en av forsidene for å lese på nett: Hovedavtaler: Hovedavtale NHO 2018- 2021. Hovedavtale Spekter 2018- 2021. Tariffavtaler: Bussbransjeavtalen (BBA) 2020- 2022. Bussbransjeavtalen BBA VY 2020-2022. Medlemsfordeler. Bli medlem. Hva koster det.
 4. OVERENSKOMST AV 2020 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2020 - 2022 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2020 t.o.m. 31. mars 2022. 2 Innholdsfortegnelse Del I Hovedavtalen mellom NHO og LO Del II Overenskomsten m/bilag.
 5. 2020/37274-1 Kjersti Døssland 31.01.2020 Til: Fylkesutvalet Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Oppfølging av verbalpunkt 3 i budsjettvedtak for 2020 - tariffavtale på hotell til fylkestinget fylkeskommunale I budsjettsak for Vestland fylkeskommune vart det vedtatt følgjande verbalpunkt:i «Overnattingar i samband medommøte på fylkestinget skalNotatetvere på hotell der dei tilsette har.
 6. Health personnel who wants to practise their profession in Norway need to be registered and hold a license or authorisation

Mønsteravtalen - ofte stilte spørsmål - Tannlegeforeninge

 1. At GOT Rig Harbour Mandal we have modern workshop facilities, large storage areas, excellent logistics and short sailing distances from several Norwegian oil fields. Make the first move today! thgr@gotnorway.com. Phone: + 47 464 11 000
 2. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene
 3. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken. Du må derfor ha mye kunnskap om hvordan du skal ta vare på sikkerheten til pasienten. Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling, og må ha gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og tanninstrumenter
 4. istrativt personale 2020-2022 Avtaler med Spekter. Hovedavtalen med Spekter og YS 2018 - 2021. Overenskomst del A Overenskomst del B mellom Spekter/Bondelagets samarbeidspartnere og YS-Spekter/Negotia for Regnskaontor og deres ansatte 2020-2022 Særavtaler. Gjennom Negotia har Økonomiforbundet medlemmer på fire ulike.

Parat Tarif

ThsF - Para

 1. 18. august 2020. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som forhandlingsdatoer bekreftes. Vi tar forbehold om endringer. Lurer du på hvilken overenskomst du har? Logg deg inn her og velg Mine arbeidsforhold for å se hvilken tariffavtale som gjelder deg. Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist. Dette vil si at hvert enkelt fagforbund utarbeider sine egne.
 2. Created Date: 12/19/2018 10:41:30 A
 3. Normaltariff for fastleger og legevakt 2019-2020 5. Innledning. avtalespesialistene og en økning i takster og per-capita på 2,68 pst per 1. juli for fastlegene. Det var ingen egenandelsøkning i 2019. De to gruppene fikk ulikt per dato tillegg på grunn av ulike overheng inn i 2019. Med vennlig hilsen Marit Hermansen President, Den norske legeforening. 6 Normaltariff for fastleger og.
 4. Besøksadresse: Gate 1 nr. 107, 6701 Måløy. Postadresse: Postboks 263, 6701 Måløy. Telefon: 57 63 69 80. Klinikkleiar: Sylvia Carlso

Lønn og avtaler Tariff │ Fagforbunde

 1. Archer har lagt inn bud på Deepwell. 18. juni 2021. Av Reidar Rikstad. Ukeinfo, uke 24. 16. juni 2021. Av Raymond Hauge. Enighet på NR området 2021. 11. juni 2021. Av Reidar Rikstad
 2. tariffavtale skal gjennomføres i samsvar med det krav som er fremsatt. Dersom bedriften ved innmeldelse i Virke er bundet av tariffavtale med annen hovedavtale, kan hoved-organisasjonene bli enige om at hovedavtalen (LO-Virke) skal erstatte denne fra et tidspunkt før tariffavtalen er brakt til utløp. HOVEDAVTALEN LO-VIRKE 2018-2021 6 § 2-10 BEDRIFTER SOM TRER UT AV VIRKE Dersom en.
 3. Tannhelsesekretær Berit-Helen Høgelid Tannhelsesekretær Nina Kjøsnes Tannhelsesekretær Anne Margrethe B. Wiik Tannhelsesekretær Bjørg af Geijerstam Tannhelsesekretær Karin Gregersen Tannhelsesekretær Anna Klepzig Tannhelseassistent Sissel Skred
 4. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtaler deles normalt inn i hovedavtaler og overenskomster. Hovedavtalene er avtaler mellom hovedorganisasjonene og regulerer de overordnede rammene mellom hovedorganisasjoner. Overenskomster inngås normalt mellom et fagforbund på den ene siden og en arbeidsgiverforening på den andre siden, og er mer.

(1) Fra 1. oktober 2020 gjelder følgende garanterte minstelønnssatser for voksne arbeidstakere: 37,5 timers uke kr 220,00 pr. time 36,5 timers uke kr 226,03 pr. time 35,5 timers uke kr 232,38 pr. time 33,6 timers uke kr 245,52 pr. time Den garanterte minstefortjenesten består av grunnlønn og tarifftillegg. Grunnlønnen e Ved å velge virksomheter med tariffavtale, er du med på skape en rettferdig bransje, der de som arbeider i virksomhetene får den lønna og rettighetene de har krav p This is Holmøy fiskemottak med tariffavtale by Fiskeribladet on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

Tariff og lønn - Virk

See 3 photos from visitors to Sandvika Tannhelsesenter Koronasenteret - Sjukepleiar eller anna relevant helsefagleg utdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Download Ordna Forhold for PC - free download Ordna Forhold for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo - free download Ordna Forhold Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.co Denne tariffavtale gjøres gjeldende fra 1. juli 2018 til 30. juni 2020 og videre 1 - ett - år av gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - måneders varsel. Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Uloba SA og Fagforbundet om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Tariffoppgjøret 2020 er nå i havn, etter at det ble enighet i meklingen med Sykepleierforbundet natt til 7. januar. KONTAKT. Medlemsservice. medlemsservice@ks.no 24 13 64 00. Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-post. Presse. Pressekontakter Pressetelefon: 24 13 26 01 Send e-post.

Bokn Sjukestove - Sjukepleiar 100 % fast stilling. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Stoff in allen farbnuancen. Willkommen im Webshop von STOFF & STIL - hier finden Sie eine große Auswahl an Meterware, Schnittmustern, Wolle, Strickanleitungen, Zubehör und Hobby Artikeln für Ihre kreativen DIY Projekte Eksamensplan Firda vidaregåande skule - våren 2020 Oppdatert 22.08.2019 Tidspunkt Fag Førebuing Digital eksamen Fredag 15. mai kl. 09.00 Offentleggjering av skriftlege trekkfag Tysdag 19. mai MAT1015 Matematikk 2P - Vg2 REA3022 Matematikk R1 - Vg2 REA3026 Matematikk S1 - Vg2 IDR2017 Treningslære 2 - Vg3 Del 2 digital Del 2 digital Del 2 digital Ja Onsdag 20. mai REA3012 Kjemi 2. Eksamensplan Firda vidaregåande skule - våren 2020 Oppdatert 06.02.2020 Tidspunkt Fag Førebuing Digital eksamen Fredag 15. mai kl. 09.00 Offentleggjering av skriftlege trekkfag Tysdag 19. mai MAT1015 Matematikk 2P - Vg2 REA3022 Matematikk R1 - Vg2 REA3026 Matematikk S1 - Vg2 IDR2017 Treningslære 2 - Vg3 Del 2 digital Del 2 digita Listen to music from Manifest podkast like Manifest årskonferanse 2017 del 3: VENSTRESIDENS EGEN DAGSORDEN, Bokpresentasjon - Anwar Shaikh om kapitalismen - Tronsmo 26. mai 2016 & more. Find the latest tracks, albums, and images from Manifest podkast

Tannhelsesekretær Vg3 Hersleb vgs - YouTub

2,102 Followers, 942 Following, 194 Posts - See Instagram photos and videos from Bæreglede (@bereglede Ny tariffavtale i HK for netthandel som Kolonial.no. Gratulerer med den nye avtalen! Det er viktig at vi har et organisert og godt arbeidsliv på nye arbeidsplasser Les mer om saken her:.. 22 des, 2020 Opningstider i jula Vi kjem til å ha følgande opningstider i jula 2020: 23 desember: 08:30-12:00 24 desember: Stengt 25 - 27 desember: Stengt 28 desember: 08:30- 15:30 29 desember: 08:30- 15:30 30 desember: 08:30 - 15:30.. Vår saksbehandler: Faglig råd helse- og oppvekstfag E-post: fta@udir.no . Tlf sentralbord: 23 30 12 00. Vår dato: 23.03.2020. Vår referanse: 2020/11

42 ledige jobber som Tannhelsesekretær er tilgjengelig i Oslo kommune på Indeed.com. Tannhelsesekretær, Tannhelsesekretær Resepsjonist Sentrum og mer Å måtte streike for å få tariffavtale i 2020, burde være helt unødvendig. Men når det må til, er det gledelig at resultatet er godt. Gratulerer HK i Norge og de ansatte ved Oslo Regnskaontor som..

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter videreføres med justerte satser. Forskriften er gjøres gjeldende fra 1. juli 2021. Saksdokument og ny forskrift finner du her. 17. juni 2021 | Facebook Twitter LinkedIn Email. Sentralbord: +47 22 40 10 60 Epost: norsk@arbmand.no. Åpningstid: 08:00 - 15:30 08:00 - 15:00 (15. mai. Tariffavtale onshore DOF Subsea 2020-2022 . Tariffavtale offshore DOF Subsea 2020-2022 . Dof Subsea lønnsmatrise April 2020 - April 2021. DeepOcean. Tariff onshore. Tariff offshore. Reach Subsea. Tariffavtale offshore Reach Subsea 2020-2022. Arkiv. Gamle avtaler. Gamle avtaler. Tweet. Sidebar. BLI MEDLEM Meld deg inn i dag og delta i felleskapet . LOGG INN Safe Faktabank Min side. FLERE. Fellesoverenskomsten for Byggfag 2020-2022. Ansvarlig advokat hos BNL: Iselin Bauer Seeberg og Iwona Kilanowska. Omfatter alt bygningsarbeid, også offshorearbeid. Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass. Disse fag omfattes av overenskomsten: Anleggsgartnerfaget, betongfagene, tømrere og. Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær (TAN3004) Eksamen og vurdering. For elever. For privatister. Trekkordning. Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen. Obligatorisk

nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 40.77.167.81. BrukerID Tariffavtale 2020-2022 Parat - AiN.pdf; Tariffavtale 2020-2022 Naturviterne - AiN.pdf; Tilslutningsskjema tariffavtale.docx; Kort om oss. Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Abonner på nyhetsbrev . Registrer deg som nyhetsbrevmottaker og vær oppdatert på siste nytt fra.

Tannhelsesekretær Siv har nærkontakt med munnhuler og spytt. Smittefrakken fant de på Felleskjøpet. Tannhelsesekretærene har mange og varierte oppgaver. Men akkurat nå er hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikkene det aller viktigste. 04.05.2020. 09:14. 04.05.2020 09:14. KATHRINE GEARD. kathrine.geard@fagbladet.no - Vi jobber tett på pasientene. Blant annet holder vi. Speditøroverenskomsten 2020 - 2022. Medlemsfordeler. Bli medlem. Hva koster det . arrow_forward Tariff - Ord og begreper; arrow_forward Til Lager- og logistikksidene; arrow_forward Om tariffavtale; Kontakt place Yrkestrafikkforbundet, Lakkegata 19-23, 0186 Oslo markunread_mailbox Postadresse: Postboks 9175, Grønland, 0134 Oslo local_phone 40603700 mail post@ytf.no Lenker keyboard_arrow_right. Oljeserviceavtalen (357) 2020-2022. Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side

Video: Lønn og avtaler for helsesekretære

Tannhelsesekretær Utdanning

Utdanningsforbundets medlemmer tilhører ulike tariffområder. Hvert tariffområde har egne tariffavtaler. Er du usikker på hvilket tariffområde du tilhører, finner du dette ved å logge inn på Min side. Nedenfor finner du tariffavtalene sortert etter sine områder LANDSOMFATTENDE TARIFFAVTALE Negotia YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund VIRKE Hovedorganisasjonen 2020-2022 FOR ADMINISTRATIVT PERSONALE Virke LTAP 2020-2021.indd 1 01.03.2021 10:07:56 2018-2021 Virke er arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, en næring som samlet står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi jobber for en fremtid hvor ressursene våre brukes. Vg3 - Tannhelsesekretær. Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Thora Storm videregående skole og deres foresatte er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement. Ordensreglement for videregående skoler i Trøndelag 2020/16 Svar på høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter for Vi viser til Tariffnemndas brev av 08.12.2020 om begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Høringsbrevet inneholder i hovedsak kun forslag til justering av beløp i §§ 3 og 4 i tråd med.

Tariffoppgjøret 2020 for renholdsbransjen mellom fagforeningen Norsk Arbeidsmands­forbund og arbeidsgiver­organisasjonene NHO Service og Handel, og Virke, endte som kjent med en minste tarifflønn på kr 191,39 pr. time gjeldende fra 1. september 2020 (for arbeidstakere over 18 år med 0-2 år ansiennitet). For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel. Flyteriggavtalen NR 2020-2022. Tariffavtaler for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplening på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022. 1 MAI 2020 til 30. APRIL 2022. 1 Avtalens målsetting og virkeområde 1.1 Innledning Formålet med denne avtale er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den erfaring og innsikt som de ansatte har, skal gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver komme til nytte for både virksomheten og den.

Lønn for helsesekretærer og hvordan regne ut timelønn

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2018 t.o.m. 31. mars 2020 For å kunne søke autorisasjon som tannhelsesekretær må du ha vitnemål. Vitnemålet må inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er. tariffavtale: en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. f) Endret ved lov 19 juni 2020 nr. 71 (ikr. 1 juli 2020 iflg. res. 19 juni 2020 nr. 1235). Del paragraf § 19. Midlertidig forbud mot arbeidsstans (1) Når riksmekleren har fått melding om eller på annen måte er blitt kjent med at.

Tariff 2020 NN

Tariffavtaler. Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne Rundskriv for 2020. Takster for 2020. Takster. Takstene er prisjustert med 2,2 prosent. Takst 501, 513, 604 c og 604 d er nedjustert i samsvar med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020. Takst 607 refusjon for retensjonskontroll er begrenset til gruppe a og b, samt pasienter med tilstand i gruppe c som har påbegynt behandling før.

Integreringsmesterne - tannhelsesekretær Fereshteh Kamyab

Funksjonærstatistikken 2020 er preget av det spesielle pandemiåret 2020. Dette påvirker tallene slik at innen enkelte yrker har lønnsnivå gått ned sammenlignet med fjoråret. Årslønnsveksten for funksjonærer i industri var 2,1 prosent. Last ned lønnsstatistikk NHOs tariffavtaler. Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger. Finn din. Overenskomst av 1.4.2020 Utløp 31.3.2022 TARIFFAVTALE mellom DEEPOCEAN AS på den ene siden og Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren SAFE på den annen side. SAFE-Deep Ocean 2020-2022 k'M9..... DEEPOCEAN INN HOLD DEL I Den til enhver tid gjeldende Hovedavtale mellom NR og SAFE § i s.3 Definisjoner § 2 s.4 Virkeområde DEL Il AVTALE FOR OFFSHOREANSATTE § 3 s.5 Arbeid i. Fiskarlaget har etablert et eget tariffsystem. Det er gjort ved opprettelse av to tarifforganisasjoner, Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen, som skal ivareta interessene til ansatte fiskere og båteiere som har mannskap i sin virksomhet. Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen er organisert slik at de tilfredsstiller arbeidstvistlovens. Overenskomstområder. Apotek uten tariffavtale. Størstedelen av norske apotek er medlemmer av en arbeidsgiverorganisasjon som Virke, Spekter eller NHO. I disse tilfellene etablerer Farmaceutene tariffavtaler, når vilkårene for dette er oppfylt. Det er imidlertid også en rekke frittstående apotek som velger å ikke være medlem av en.

Tannhelsesekretær Linn Therese Voldstad Samskott. Tannhelsesekretær, utdannet i 2020. Ansatt i TANNHELSEHUSET siden 2020. Stine Fjeldberg. Administrativ leder og tannhelsesekretær. Tannhelsesekretær Stine Fjeldberg. Administrativ leder og tannhelsesekretær i TANNHELSEHUSET as. Tannhelsesekretær, utdannet i 2013 . Ansatt i TANNHELSEHUSET siden 2020. Christina Sandnes Kihlman. Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01.05.2020 - 30.04.2022. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke. Vi gjør oppmerksom på at andre medlemmer i KA («organisasjonsmedlemmer») har en egen HTA. Informasjon om endringer i forhold til forrige avtaleperiode samt iverksetting av. tariff. PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene Følg status for din tariffavtale her. Tariffoppgjør, lokale forhandlinger og konflikt. Lønn og tariff. Streik og konflikt. Podcast: Lønnsoppgjøret kort fortalt, (kun for medlemmer) Forhandlingskalender. Dybdeartikkel om tariffavtaler. Hva skal til for at en virksomhet blir tariffbundet og hva er konsekvensene av å bli omfattet av en tariffavtale? Aktuelle saker. Nyhet, Tariff. 07.06.2021. Tariffavtalen - det viktigste verktøyet i arbeidslivet. Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver (e) om lønns- og arbeidsvilkår. Den bærende ideen i avtaleverket er å utvikle og styrke samarbeidet mellom partene på bedriften. Du kan lese mer om hva en tariffavtale er, våre tariffavtaler og om.

 • GateHub Ethereum.
 • CH0454664001 Split.
 • Immobilien Solingen Widdert.
 • Hur påverkas den offentliga sektorn av att företag gör bättre resultat?.
 • Auswandern Südafrika Erfahrungsberichte.
 • Arm annual report 2019.
 • Gunbot system requirements.
 • Spekulationseinkünfte.
 • Jethelm.
 • Mindesteinsatz Bitcoin.
 • Ralf seuntjens stats.
 • MetaMask NFT.
 • Onko sähköinen allekirjoitus pätevä.
 • Goldpreis Rechner 18k.
 • Trezor Canada Reddit.
 • SEO Tools WordPress.
 • Position size calculator Stocks excel.
 • Ethereum forks.
 • Watchlist Desktop.
 • PEARL TV Angebot des tages.
 • Token Kryptowährung.
 • SSR Logistics company Deutschland.
 • Wertentwicklung Immobilien Deutschland Karte.
 • Silk Road movie 2021 where to watch.
 • Xubuntu.
 • Sansibar Urlaub.
 • Btoa decode.
 • Oil long term price forecast.
 • Aktien kaufen Schweiz Raiffeisen.
 • Krankenschwester in Holland.
 • Slots of Vegas $300 no deposit bonus codes 2020.
 • Finanzwirtschaft Aufgaben und Lösungen.
 • Netcup WCP.
 • Brain trauma foundation guidelines 3rd edition.
 • Herbert Reul was hat er am Auge.
 • Clarks newsletter discount code.
 • Electrum LTC tails.
 • Ethereum wallet Australia.
 • Абхазы религия.
 • Best liquidity mining.
 • What National Day is tomorrow.